Obyvatelia Košíc už roky očakávajú, kedy sa budú môcť bezpečne prepraviť na bicykli do športovo – rekreačnej oblasti Alpinka. Samospráva nedávno podpísala zmluvu na realizačný projekt, ktorý ma riešiť chýbajúce prepojenie existujúcej cyklistickej cestičky, končiacej pri stanici detskej železničky, s úsekom, ktorý vedie k Cvičnej skale. Navrhovaná stavba nebude obzvlášť dlhá, ide iba o 500 m úsek, ale je o to technicky náročnejšia, pretože sa musí vtesnať medzi Čermeľský potok a areál detskej železničky. Mesto by chcelo stavbu zahájiť do konca roka, musí ju však skoordinovať s prevádzkou železničky. V ďalšom kroku mesto chystá obstarávanie projektovej dokumentácie pre územné konanie na realizáciu cyklistickej cestičky, ktorá bude riešiť prepojenie Cvičnej skaly s Alpinkou. Predpokladaná dĺžka úseku je už zaujímavejšia a to takmer 4 km. Košičania si budú ešte musieť istý čas počkať, ale snáď sa veci začali hýbať správnym smerom.


Text a foto: Veronika Urbanovičová, KE.CY – Košické cyklotraily, o.z.