Dôrazne žiadame širokú verejnosť, aby sa v záujme vlastnej bezpečnosti nepohybovali v k. ú. Selec v lokalitách Galbavá, Farské, Chmeľnice, Štamberek, Klenkové a Skalice a na červenej cyklotrase Kálnica-Selec dňa 13. 12. 2019 od 9,00 do 16,00 hodz dôvodu konania spoločnej poľovačky na raticovú a škodnú zver, schválenej Okresným úradom v Trenčíne, Pozemkovým a lesným odborom.