Slovenský cykloklub ako národný koordinátor trás EuroVelo na Slovensku s radosťou oznamuje, že pribudne ďalší úsek cyklistickej trasy EuroVelo 11 na slovensko-poľskom pohraničí. Trasa vzniká v rámci projektu Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom. Viac o realizovaní projektu sa dozviete v tlačovej správe.