Aj tento rok podporilo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Slovenský cykloklub. Aj vďaka tejto podpore obnovujeme stovky kilometrov značených cykloturistických trás naprieč Slovenskom. Obnovujeme maľované značenie cykloturistických trás, smerovníky a tabuľky, ale aj mapové stojany s veľkoplošnými mapami. Zároveň nakupujeme množstvo značkárskeho materiálu potrebného na obnovu značenia.