Slovenský cykloklub s spolupráci s regionálnym klubomm SCK Poprad vvyznačili novú cykloturistickú trasu nad Popradom a to žltú trasu Okolo Krížovej. Trasa má 10 km s prevýšením 205 m. Súčasťou značenia bolo aj osadenie 5 nových cyklosmerovníkov spoločne s novými cyklotabuľkami. Rovnako pozitívnou správou je aj kvalita cyklotrasy, ktorá vás bude viesť po novo upravených lesných cestách.