Ani tento rok nemohol v programe cyklistických maratónov chýbať historicky najstaršie podujatie, Novodubnický maratón. 25. ročník je veľmi pekne číslo, a možnosť zúčastniť sa ho premiérovo využil aj Slovenský cykloklub. Nakoľko SCK oslavuje tento rok 25. výročie fungovania to bola doslova magická účasť.