Pre projekt Interreg SK-AT zakúpil Slovenský cykloklub nový prívesný vozík aj s potlačou klubu pre potrebu obnovy značenia na trase EuroVelo 13. Obnovou prejdú odpočívadlá, samostatné značenia a zároveň sa doplnia chýbajúce značky. Osádzať sa budú aj nové náučné panely či cykloservisné stojany, ktoré spríjemnia cykloturistický výlet na tejto trase.