Stretnutie národných koordinátorov sa nieslo v duchu základných pilierov vzniku samostatnej organizácie EuroVelo. Okrem základných stanov a smerovania prišiel čas aj na predstavenie novej webovej stránky pre verejnosť. Za Slovensko všetky dáta dodal Slovenský cykloklub. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o organizácií, stačí navštíviť stránku http://www.eurovelo.com.