K prvým lokalitám s vyznačenými cykloturistickými trasami patrili Bratislavský lesopark a oblasť Slovenského raja a Rudohoria a to v rokoch 1991 až 1994. Používali sa pritom drevené cykloznačky, ktorých tvorcom bol aj Anton Magula, ktorý vo svojom vydavateľstve Mapa Slovakia vydal aj prvú cykloturistickú mapu Bratislava a okolie. Značenie však prešlo transformáciou a to už od roku cca. 1994 vďaka Slovenskému cykloklubu, ktorý sa o značenie stará doteraz.