Spolupráca Slovenského cykloklubu a Vojenským kartografickým ústavom, ktorý poznáte skôr pod skratkou VKÚ sídliaci v Harmanci funguje už dlhšie, no postupne sa aktualizujú jednotlivé mapy, kde je obsah obohatený aj o značené cyklotrasy. Pre najmenších máme tip vo forme veselej a farebnej, ručne maľovanej mapy s ktorou rovnako SCK spolupracuje.