17.-18.5 sa SCK zúčastnilo výročného stretnutia Európskej cyklistickej federácie.
Počas dvoch dní sa prešlo v rámci programu jednotlivými bodmi valného zhromaždenia. Od výročnej správy a hlasovania o rozpočte, až po voľbu nových predstaviteľov rady ECF. Zaujímavosťou bola aj voľba troch nových viceprezidentov.
Príjemným záverom bolo niekoľko workshopov a cyklistická prehliadka cez hlavné mesto Belgicka, Brusel, ktorú organizovala spoločnosť Fietsersbond Belgium.