Zaujímalo Vás niekedy, ako vlastne vyzerá taká každodenná práca cykloznačkára v teréne i mimo neho? :) V nasledujúcich riadkoch a fotografiách sa Vám posnažíme predviesť čo najvernejšie práce pri maľovanom značení. Príprava začína už v kancelárii, kde je potrebné zadovážiť si dobrý mapový podklad pre orientáciu v teréne.

Nachystať GPS tracky s trasami, ktoré sa chystáme obnoviť - poznačiť si dôležité body a križovatky.

Obvoláme si príslušné lesné závody, ohlásime sa, v ktorej časti ich závodu sa budeme pohybovať, prípadne si zabehneme pre povolenky na lesný úrad a všetko preberieme s lesníkmi osobne.

Povystrihujeme šablóny na maľovanie, pripravíme farby, štetce, riedidlo, handry, rukavice a všetko potrebné náradie - oceľová kefa, sekerka, mačeta, pílka, kladivo, klinčeky, reflexná vesta a značkársky preukaz. Požívame i plechové značky či samolepky, tak si pribalíme i tie v príslušnej farbe trasy, ktorú sa chystáme ísť vymaľovať.

Keď už máme všetko pripravené na značenie, skontrolujeme si to! :) Neraz sa nám stalo, že pri rutinnej činnosti zabudneme aj to najnutnejšie. Veď to isto poznáte.

Naložíme si štvorkolku, či bicykle a vyrážame do terénu. Dnes smer - Hrádocká dolina.