Po dlhšom období sa nám podarilo tento rok obnoviť spoluprácu s Trnavským samosprávnym krajom. Cieľom tohtoročnej spolupráce bola v prvom rade obnova cykloturistických trás na území kraja. Dĺžka siete v rámci kraja dosahuje viac ako 900 km značených trás, množstvo z nich však nebolo obnovených viac ako 10 rokov.

V tomto roku sa naplánovala obnova 141,6 km značených cykloturistických trás. Pri viacerých trasách sa jednalo skôr o úplne nové značenie ako obnovu, nakoľko to pôvodné bolo úplne zaniknuté. Obnovou prejde 11 trás, osadí sa 55 nových smerovníkov a namontuje 200 nových cyklotabuliek.