Výsledkom nášho úsilia je vydané rozhodnutie z KÚŽP v Trenčíne, ktorý vydal súhlas na možnosť vyznačenia cykloturistických trás aj v 4 rezerváciách, 2 územiach európskeho významu a 1 chráneného areálu v rámci pohoria. S viacerými majiteľmi pozemkov sa podarilo odladiť trasovanie jednotlivých trás. Celkovo sa podarilo digitálne zmapovať celkovo 250 km navrhovaných trás.

V roku 2013 chceme v tomto úsilí pokračovať. Plánujeme ďalej mapovať územie a jednať s majiteľmi už na konkrétnych trasách. Radi by sme už vyznačili aj prvé trasy v rámci Bike Parku Považský Inovec v dĺžke cca. 100 km a zmapovali ďalších približne 250 km trás.

Celková sieť cykloturistických trás, ktoré plánujeme v rámci bikeparku vybudovať je 600 – 800 km. Držte nám palce!

 

povazsky-inovec