Slovenský cykloklub realizoval v októbri projekt vďaka podpore z nadácie KIA Motors. V rámci projektu sa realizovali tri hlavné činnosti a to osádzanie veľkoplošných máp, programovanie a aktualizácia cykloportálu v Žilinskom kraji a takisto vydanie cyklosprievodcu.

V regiónoch Horné Považie a Kysuce sa osadilo 20 nových drevených veľkoplošných máp s vyznačeními cykloturistickými trasami. Zmapovali sme chýbajúce cykloturistické trasy naprieč krajom a spracovali sme 120 cykloturistických trás, čo znamená, že ku každej trase sa spracovala charakteristika, popis, GPS track a pripravili fotografie. Takto pripravené trasy sme umiestnili na redizajnovaný cykloportál, ktorý prešiel aktualizáciou a prešli sme na nový vlastný server s väčšou rýchlosťou a kapacitou. Celkovo teda pribudlo na portáli 120 trás s dĺžkou 1413,5 km.

Poslednou aktivitou bolo spracovanie cyklosprievodcu s vybranými 50 najkrajšími cyklovýletmi v Žilinskom samosprávnom kraji. Na 60–tich stranách nájdete krátke, ale i dlhšie tipy na výlet s fotografiami, popismi a základnými údajmi.

Sprievodcu si môžete stiahnuť na našom cykloportáli.