Koncom minulého roka sme mapovali viac ako 350 km nových a potencionálnych cykloturistických trás na území Trnavského kraja. V rámci pohoria Malé Karpaty to bolo 8 trás s dĺžkou 136 km. Medzi nimi i pokračovanie Štefánikovej cyklomagistrály z Pezinskej Baby až na Bradlo či trasy ponad Smolenický zámok alebo okolo kostola Katarínka. Všetky trasy prešli povoľovacím procesom na ochrane prírody a momentálne prebiehajú jednania s vlastníkmi pozemkov. Všetko je na dobrej ceste a veríme, že začiatkom budúceho roka budeme môcť trasy vyznačiť.