V apríli Slovenský cykloklub zahájil prvé práce na obnove a údržbe cykloturistických trás. Využili sme prvé pekne počasie a prvé trasy sme obnovovali v Považskom Inovci. Začalo sa obnovou maľovaného značenia na troch trasách a to modrej č. 2109, zelenej č. 5330 a žltej č. 8111. Všetky trasy sú v okolí Panskej Javoriny a Kulháňa.