Sezónu rekognoskácie a značenia cykloturistických trás sme začali prácami na mapovaní nových trás. Tento rok je plánované mapovanie približne 100 km navrhovaných trás v pohorí Tríbeč a ďalších 50 km trás na území kraja.