Ústredie SCK Piešťany

SCK Piešťany (Ústredia Slovenského cykloklubu)
Predseda: Michal Hlatký
e-mail: office@cykloklub.sk
tel.: 0910 645 443
web: www.cykloklub.sk
FB: @slovenskycykloklub
IG: slovensky_cykloklub

Slovenský klub vznikol v roku 1994 ako občianske združenie, ktorého primárnym poslaním je značenie cykloturistických trás. Okrem značenia, poslanie SCK zahŕňa i združovanie a podporovanie aktívnych občanov v oblasti cykloturistiky. Členom sa môže stať každý, koho zaujíma cykloturistika, chcel by sa zúčastňovať rôznych akcií a podujatí venovaných tejto tematike, alebo len chce podporiť myšlienku a prácu Slovenského cykloklubu.
SCK Piešťany ponúka možnosť individuálneho členstva bez nutnosti zaradenia sa do konkrétneho regiónu, pričom členovia sa môžu i nemusia zúčastňovať nami organizovaných akcií a podujatí. Členstvom člen získava okrem rôznych benefitov a výhod i dobrý pocit z toho, že podporil obnovu cykloturistických trás na území Slovenska.

O možnostiach registrácie sa viac dozviete v ako sa stať členom.