Kontakty

Slovenský cykloklub

Námestie Slobody 1716/6

921 01 Piešťany

Telefón: +421 910 645 443

E-mail: info@cykloklub.sk

IČO: 34009388

IČ DPH: SK2021001422


Registrácia na ministerstve vnútra SR: VVS/1-900/90-9748

Predseda: Michal Hlatký

Hlavný bankový účet: VÚB banka, a.s.

IBAN: SK13 0200 0000 0013 7771 8455


Predajca: Oakhill s.r.o.,

Zelená 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,

IČO: 47645806 a DIČ: 2024015433,

mail: sck.eshop@gmail.com