Spolupráca s občianskym združením KoLesom, o. z.

V spolupráci s OZ KoLesom sme počas uplynulého týždňa obnovili maľované značenie v dĺžke 6 km na modrej cykloturistickej trase 2567 – Bystrický okruh. Celková dĺžka trasy je 17,1 km. Maľované značenie, ktoré sa nachádzalo na danej trase už bolo v zlej kondícii a nutne potrebovalo obnoviť.  Toto občianske združenie sa zapojilo do projektu Ekopolis, vďaka ktorému sa im darí zveľaďovať prostredie pre cykloturistov v okolí Laskomerskej doliny.  

Modrá CTT č. 2567 predstavuje výstupovú trasu na Laskomerské singletraily. Tie sa nachádzajú v Laskomerskej doline, ktorá ponúka krásne prírodné scenérie a téreny vhodné pre turistiku i cykloturistiku. „Laskomerské singletraily vznikli na základe starých lesníckych chodníkov, ktoré tu vznikli ešte začiatkom minulého storočia, aby sa lesníci mohli po lese rýchlo a pohodlne prepravovať.“ KoLesom, o. z.

V rámci projektu sa občianskemu združeniu podaril obnoviť i starý prístrešok na Bulíkovej, ktorý komplet zbúrali a postavili na tomto mieste nový. Ten už od začiatku septembra slúži turistom a cykloturistom.

Obnova trasy č. 5569 z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Popri realizácii už spomínanej trasy sme sa pustili i do rekognoskácie a zároveň i obnovy maľovaného značenia na zelenej trase č. 5569 – Okolo Ostrého vrchu v dĺžke 19,3 km, pričom celá trasa mala pôvodne 21 km. Pri rekognoskácii sme zistili viaceré nedostatky na trase, predovšetkým v časti, kde prechádzala mestskou časťou. Počas rokov od kedy nebola daná trasa obnovená sa mnohé zmenilo a v blízkej budúcnosti budeme musieť riešiť obchádzku niektorých úsekov kvôli intenzite dopravy. Našim cieľom bude nájsť vhodný koridor, kadiaľ by daná trasa mohla viesť.

Prikladáme krátky fotoreport z práce nášho cykloznačkára Ľuboša v teréne.