Okresné úrady Košice a Košice-okolie vydali zákaz vstupu do lesov pre verejnosť z dôvodu vysokého rizika vzniku požiarov a už jestvujúcich požiarov. 

Prosím rešpektujte tento zákaz vzhľadom na ochranu života a zdravia ako aj našich lesov. Zákaz sa týka všetkých užívateľov lesa - organizovaných i neorganizovaných turistov a cykloturistov.

! Výnimka zo vstupu sa týka značkárov vykonávajúcich obnovu značenia na turistických a cykloturistických chodníkoch v týchto lesoch v pohoriach: Slanské vrchy, Volovské vrchy a východná časť Slovenského krasu. Pri prípadnej kontrole zo strany štátnej správy, správcov polesí, polície a HaZZ sa však musia preukázať značkárskym preukazom a byť súčinní pri zabezpečovaní tohto opatrenia.

Znenie zákonov k náhľadu: