3. apríl 2022, Vysoké Tatry

V prvú aprílovú nedeľu sa uskutočnilo prvé tohtoročné stretnutie predsedov regionálnych klubov Slovenského cykloklubu. Stretnutia sa zúčastnilo desať predsedov a dvaja regionálny značkári.

Prebralo sa mnoho tém

Stretnutie sa uskutočnilo vo Vysokých Tatrách, v priestoroch komplexu Hrebienk Resort a bolo vedené predsedom ústredia Slovenského cykloklubu Piešťany, Michalom Hlatkým. Stretnutie bolo pomyselne rozdelené do dvoch častí. V úvode sme sa pozreli na činnosť Slovenského cykloklubu v roku 2021 a predstavili plány rok 2022. Predsedovia jednotlivých klubov predstavili svoj klub a rovnako tohtoročné plány.

Preberali sa témy akcií a podujatí, nových partnerstiev, ale i značenia. Hlavnou témou bolo oživenie klubovej činnosti ako takej, vymyslenie spoločným aktivít tak, aby sa kluby spolu stretali nielen na Národnom zraze cykloturistov, ale i hocikedy inokedy počas sezóny.

20. Národný zraz cykloturistov

Hlavnou témou bol i 20. ročník Národného zrazu cykloturistov. Toto podujatie je ešte stále „pod rúškom tajomstva“ a verejnosť presne nevie, kde sa uskutoční. Termín zrazu je nemenný a uskutoční sa v dátume od 16. do 19. júna 2022 a taktiež sme oznámili miesto konania, ktorým je mesto Trenčín.

Spoločne sme prebrali navrhnuté trasy, partnerov podujatia, ale i možnosti prihlásenia. Všetky propozície podujatia budú čoskoro zverejnené i na webe Slovenského cykloklubu.

Nový turistický zákon

Samostatnou témou stretnutia predsedov bol pripravovaný úplne nový Turistický zákon. Aktuálne je tento zákon v procese príprav, a mal by riešiť komplet turistické trasy spoločne i s cyklo a inými trasami. Ústredie Slovenského cykloklubu predstavilo zmeny, ktoré sa budú týkať cykloturistického značenia a evidencie cykloturistických trás v Národnom registri cykloturistických trás.

Záver, ako i celé stretnutie bol venovaný otvorenej diskusii. Celé stretnutie sa nieslo v priateľskej a dobrej nálade. Za ústredie SCK veľmi ďakujeme za účasť našim predsedom a vážime si rady a nápady, ktoré ste na stretnutie priniesli. Pevne veríme, že sa v obdobnom, ešte väčšom, počte budeme stretať častejšie.