Aktívnou snahou Slovenského cykloklubu je nadviazať spoluprácu v oblasti cykloturistických trás a značenia s Prešovským samosprávnym krajom. Dohoda je už na mieste.

Prebehli prvé stretnutia a konzultácie

Ešte v minulom roku Slovneský cykloklub spoločne s ďalšími značkármi z Prešovského kraja inicioval stretnutie so županom Milanom Majerským. Výsledkom stretnutia bola dohoda o ďalšej spolupráci medzi SCK a PSK.

Spolupráca sa aktívne naštartovala už koncom roka a spočíva najmä v “uprataní” registra cykloturistických trás na území kraja. Prešovský kraj má spracovaných viacero dokumentov, pasportizácii a mapovaní, ktoré je potrebné prejsť a spraviť z toho celkový výstup. Cieľom je najmä spojenie jednotlivých správcov značenia, značkárov a vytvoriť aktuálny register, od ktorého sa bude možné odraziť do ďalšieho plánovania aktivít.

Veríme, že spolupráca s PSK sa rozbehne a podarí sa nám spoločnými silami posunúť cykloturistické značenie v kraji opäť ďalej.