V rámci projektu INTERREG SK – AT „Kultúra a príroda na zelenom páse čakajú Slovenský cykloklub posledné tri mesiace intenzívnej práce.

Ukončenie projektu je už v dohľade

Na projekte sa Slovenský cykloklub podieľa už od roku 2019. Jeho ukončenie je naplánované na jún 2022 a dovtedy nás čaká ešte množstvo práce. V teréne pribudnú nové panely storytellingu, ktorých bude spolu 15. Takisto pribudnú 3 nové cykloservisné stojany popri trase EuroVelo 13, ktoré sú už obstarané a momentálne sa vyrábajú.

Aktuálne finišujeme aj s verejným obstarávaním samotného značenia, ktoré sa bude obnovovať v celej dĺžke trasy, čo predstavuje 89 kilometrov. Realizácie budú prebiehať v apríli a máji.

V priebehu júna by tak malo byť zo strany Slovenského cykloklubu všetko hotové a uzavreté. Vďaka projektu sa tak kompletne obnoví a doplní značenie na slovenskom úseku medzinárodnej trasy. Doteraz sa zrealizovalo množstvo opráv na prvkoch drobnej infraštruktúry, postavili sa dve nové odpočívadlá, vyčistili sa povrchy trasy a zlepšila sa aj informovanosť na trase.