Robí vám problém pochopiť vrstevnice alebo neviete čítať z mapy? Vyskúšať si výrobu máp či svoj vlastný model fiktívnej krajiny môžete v Slovenskom múzeu máp v obci Kynceľová pri Banskej Bystrici.

Múzeum je jedinečné nielen obsahom svojich expozícií, ale najmä formou, akou je zriadené. Návštevníkom umožňuje nazrieť do sveta geografie a kartografie netradičnými interaktívnymi formami. Nájdete v ňom bohatú minulosť a výnimočnú súčasnosť kartografie na slovenskom území, ale aj tradičné i moderné postupy, ktorými sa mapy vytvárajú. Vďaka výdobytkom špičkových technológií a interaktívnych didaktických pomôcok pre vzdelávanie návštevníci zistia aká zábavná môže byť geografia.

Múzeum, ktoré vám napovie, ako sa učiť geografiu

Online prehliadky verzus osobná návšteva

Slovenské múzeum máp nebolo zatvorené ani počas lockdownu. Ako sa zmienil vydavateľ turistických a maľovaných máp a riaditeľ múzea Milan Paprčka, prehliadky múzea poskytli návštevníkom cez online sprievodcu. „V období, keď k nám návštevníci nemohli prísť osobne, sme vytvorili online prehliadky múzea, ktoré sme sprístupnili verejnosti. Takto sme s našimi návštevníkmi zostali stále v kontakte. No teraz, sme sa už konečne dočkali dátumu, kedy môžeme mať múzeum opäť otvorené pre individuálne prehliadky a tešíme sa na prvých návštevníkov v tomto roku,“ hovorí Paprčka. O tom, čo budete počuť vo výklade počas prehliadky, si môžete rovno zakúpiť aj v predajni, ktoré je súčasťou múzea.

Nie je pieskovisko ako pieskovisko

Múzeum, je miestom, kde si vlastnými rukami vytvoríte krajinu s pohoriami, dolinami či vzápätí ich premodelujete na tok rieky, ktorý ústí do jazera. Prvý a jediný pieskový model krajiny s rozšírenou realitou na Slovensku je nielen zábavná hra v piesku, ale aj didaktická pomôcka pri vyučovaní.

Náhrada vyučovacej hodiny

Expozícia je veľmi vhodná pre školy, nakoľko svojou interaktivitou nahradí aj vyučovanie zo školských lavíc. „Deťom niekedy nestačí vysvetliť učivo len v triede a kreslením na tabuľu. Učivo si skôr zapamätajú, keď si môžu niečo vyskúšať, chytiť do ruky či vyrobiť. U nás v múzeu majú takýchto možností niekoľko. Či je to modelovanie krajiny v pieskovom modeli alebo vyskúšanie si práce kartografa. Pomocou originálnych kartografických pomôcok môžu vytvoriť mapu, ako sa robila v minulosti či naučiť sa obsluhovať počítačový program, pomocou ktorého sa vytvára mapa v súčasnosti,“ približuje kurátorka Slovenského múzea máp Andrea Farkašová.

Napriek menším priestorovým rozmerom je táto inštitúcia popularizačno-vzdelávacou a kultúrno-technickou atrakciou s nadregionálnym významom. Podľa slov Andrey Farkašovej tu návštevník strávi pokojne aj dve hodiny bez rozdielu na vekovú kategóriu.

Online sprievodcu múzeom nájdete na tejto adrese.

Text:
Mgr. Andrea Farkašová, Média manažérka
CBS spol, s.r.o.
VKÚ Harmanec, s.r.o.
Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica