V druhej polovici roku 2021 je naplánované doznačenie modrej cykloturistickej trasy č. 2301 Hlohovec – Nemšová v úseku medzi mestom Hlohovec a Piešťany. Na danej trase je naplánovaná prekládka tohto úseku na hrádzu popri rieke Váh. Nový úsek cykloturistickej trasy sme mapovali v spolupráci s mestom Hlohovec.

Trasa je jedna z najstaršie vyznačených cykloturistických trás v regióne, prepája Nemšovú s Piešťanmi a následne Hlohovcom. V Hlohovci sa trasa napája na ďalšiu modrú cykloturistickú trasu č. 2211, ktorá pokračuje popri Váhu až do Šintavy.

Zábery s mapovania úseku Hlohovec - Piešťany.

Popis trasy 2301 Hlohovec – Nemšová

Modrá cykloturistická značka vedie paralelne s Vážskou cyklomagistrálou, spája mestá Hlohovec a Nemšovú, vedie pohorím Považského Inovca a popri rieke Váh. Trasa je vhodná pre všetky vekové kategórie, jedná sa o cestnú cykloturistickú trasu s miernym prevýšením.

Trasa začína v Trnavskom kraji v Hlohovci, odkiaľ pokračuje k hrádzi vodného diela Sĺňava. Tento úsek bude doznačení v tomto roku. Trasa vedie okolo Ratnovskej zátoky až do Piešťan, kde prechádza okrajom kúpeľného ostrova. Naskytá sa tu možnosť prehliadky kúpeľného mesta Piešťany s viacerými kultúrnymi pamiatkami v blízkosti trasy. 

Z Piešťan trasa vedie cez obec Moravany nad Váhom do obce Ducové, s možnou odbočkou na hradisko. Následne prechádza do obce Lúka, pokračuje miestnymi obcami až do Kočoviec. V Kočovciach si môžete spraviť krátku prestávku a spojiť ju s návštevou barokového kaštieľa, či prírodnej zaujímavosti Skalka. Následne prechádza trasa do rovnako turistami vyhľadávanej lokality, do obce Beckov nad ktorou sa pýši dominanta obce – Hrad Beckov na mohutnom skalnom Brale.

Následne trasou prejdeme viaceré obce, počnúc Trenčianskymi Stankovcami, kde odbáča v smere na Veľké Bierovce. V Opatovciach trasa vychádza znovu na hrádzu, po ktorej pokračuje až do Trenčína. Za Trenčínom sa však končí asfaltový povrch cesty a trasa pokračuje po poľnej ceste popri Kočkovskom kanáli. Kúsok pred Nemšovou sa poľná cesta mení späť na dobrú asfaltovú cestu, po ktorej sa dostaneme až na most ponad kanál, popod diaľnicu D1. Ďalším mostom, teraz cez Váh, sa dostávame do Nemšovej. Tu trasa končí na križovatke s Vážskou cyklomagistrálou.

Zničené tabuľky na Hlohovskom cyklopoludníku.

Trasu k stiahnutiu uvádzame na našom cykloportáli: 2301 Hlohovec – Nemšová.