Rok 2021 bol v Slovenskom cykloklube zaujímavý i tým, že sa u nás doposiaľ osadilo najväčšie množstvo cykloturistickej infraštruktúry za rok doposiaľ. V tomto tempe plánujeme napredovať i v tomto roku.

Pribudne 24 cykloservisných stojanov

Slovenský cykloklub plánuje spoločne s partnermi v tomto roku osadiť 24 cykloservisných stojanov naprieč Slovenskom. Vďaka dlhoročnej spolupráci s krajskou organizáciou cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, v Žilinskom kraji pribudne najviac takýchto stojanov. Spolu je v kraji naplánovaných 14 nových cykloservisných stojanov, ktoré budú rovnomerne rozmiestnené do všetkých regiónov kraja.

Ďalšie stojany plánujeme osadiť v rámci spolupráce s ostatnými krajmi, ďalšími partnermi, či z rozpočtu Slovenského cykloklubu.

Veríme, že i takto pomôžeme zlepšovať drobnú infraštruktúru pre cyklistov.