Sčítacie zariadenia poskytujú užitočné dáta o vyťaženosti jednotlivých cykloturistických trás v reálnom čase. Tento prístroj predstavuje jeden z nástrojov sledovania počtu cyklistov na určitých úsekov. V rámci regiónu Bratislava sú tieto zariadenia umiestnené na troch vysoko frekventovaných úsekoch:

  • Cyklomost slobody,
  • v Devínskej Novej Vsi,
  • vo Vysokej pri Morave.

V súčasnosti sa buduje aj cyklolávka Vysoká pri Morave – Marchegg, kde bude takéto sčítacie zariadenie taktiež umiestnené.

ČO HOVORIA ČÍSLA Z TÝCHTO SČÍTACÍCH ZARIADENÍ?

Druhý kvartál roka praje cykloturistom a cykloturistike ako takej. I keď sme prežili pomerne daždivý máj, pritom teploty boli naozaj vysoké a počet cyklistov a cykloturistov v teréne stúpal, čomu nasvedčujú i čísla z sčítacích zariadení na cykloturistických trasách.

Meranie sa uskutočnilo v mesiacoch apríl, máj a jún, pričom pri každom úseku je najviac zaznamenaných prechodov v mesiaci jún.