Návštevníci regiónu Dolný Zemplín budú mať onedlho k dispozícii aktuálnu turistickú mapu. Podrobný prehľad cykloturistických trás turistických trás a zaujímavostí zabezpečuje tradičný výrobca máp VKÚ Harmanec. Aktualizácia prebieha priamo v teréne štyri mesiace.

Kolektív vydavateľstva pozostávajúci z kartografov, redaktora a manažéra pracuje v týchto týždňoch na aktualizácii územia v časti Dolného Zemplína. Výsledkom bude podrobná turistická mapa v mierke 1:50 000.
Územie na juh od Zemplínskej šíravy ponúka jedinečné možnosti nielen pre turistiku a cykloturistiku, ale aj spoznávanie menej známych krás Východoslovenskej roviny. Turistická mapa tak sprehľadní tie najnavštevovanejšie aj menej prebádané miesta na Dolnom Zemplíne. „Aktualizácia prebieha priamo v teréne, nielen od kancelárskeho stola. Preto bude turistická mapa obsahovať prehľadné, podrobné a hlavne aktuálne informácie o zaujímavostiach, prírodných pozoruhodnostiach a nevšedných miestach na Východoslovenskej rovine a v okolí mesta Veľké Kapušany,“ hovorí vydavateľ máp a letec Milan Paprčka.

Aktualizácia prebieha priamo v teréne

Počas aktualizácie turistickej mapy sa všetky informácie a mapové dáta získavajú priamo v teréne. Manažér projektu Peter Sloboda pracuje na aktualizácii mapy štyri mesiace. „V rámci aktualizácie spolupracujeme najmä s miestnymi samosprávami, kultúrnymi inštitúciami, s podnikateľmi v cestovnom ruchu a tiež miestnymi turistickými organizáciami. Aj takouto spoluprácou zabezpečujeme aktuálny prehľad informácií o poskytovaných službách v tejto časti regiónu. Vďaka individuálnym nadšencom, pre ktorých je Dolný Zemplín naozaj srdcovou záležitosťou, spresňujeme údaje v našich mapách, a tak znovuobjavujem už zabudnuté či menej známe miesta tohto regiónu,“ spresňuje Sloboda.

To najdôležitejšie

Aktualizovanie turistických trás ako aj cyklotrás je uskutočnené formou spolupráce s Klubom slovenských turistov a Slovenským cykloklubom. „Všetky zozbierané dáta v teréne a upravené či novovzniknuté trasy dopĺňame do mapového podkladu. To je tá najdôležitejšia časť pri výrobe turistickej mapy,“ približuje redaktor a kartograf, Bohuš Schwarzbacher. V poslednom čase návštevníci a turisti vyhľadávajú spôsoby, kde je možnosť nielen spoznávať krajinu, ale sa aj niečo naučiť či pobudnúť v danom regióne dlhšiu dobu. „Preto sa do mapy zapájajú aj zariadenia, ktoré poskytujú rôzne služby pre turistov,“ dopĺňa Schwarzbacher.

Jedinečné miesta

Keď sa povie Dolný Zemplín, väčšine z nás sa spája s vodnou nádržou Zemplínskou šíravou. Avšak aktualizované územie tohto regiónu nás pozýva na návštevu do národnej prírodnej rezervácie Senianskych rybníkov, chránenej krajinnej oblasti Latorica, ktorá je výnimočná druhmi vzácnej fauny a množstvom chránených vtáčích území, či do historických dediniek s netradičnou architektúrou kostolov.
„V rámci práce, stále znovu objavujem nové úžasné pohľady a inšpirácie na chvíle strávené v prírode či historicky zaujímavých miestach. Máme byť na čo hrdí! Východoslovenská rovina nie je tak fádna, ako si viacerí myslia. Aj ona skrýva mnoho príležitostí pre spoznávanie tohto kúska Slovenska,“ hovorí Peter Sloboda.

Súčasťou mapy sa môže stať aj obec či zariadenie cestovného ruchu, ktoré poskytuje uspokojenie potrieb turistov, cykloturistov. Za akýkoľvek podnet či tip na aktualizáciu môže záujemca zaslať na e-mail sloboda@vku-mapy.sk.

Text:
Mgr. Andrea Farkašová, Média manažérka
CBS spol, s.r.o.
VKÚ Harmanec, s.r.o.
Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica