Sčítacie zariadenia poskytujú užitočné dáta o vyťaženosti jednotlivých cykloturistických trás v reálnom čase. Tento prístroj predstavuje jeden z nástrojov sledovania počtu cyklistov na určitých úsekov. V rámci regiónu Bratislava sú tieto zariadenia umiestnené na troch vysoko frekventovaných miestach:

    • Cyklomost Slobody,
    • úsek v Devínskej Novej Vsi,
    • úsek v vo Vysokej pri Morave.

V súčasnosti sa buduje aj cyklolávka Vysoká pri Morave – Marchegg, kde bude takéto sčítacie zariadenie taktiež umiestnené.

ČO HOVORIA ČÍSLA Z TÝCHTO SČÍTACÍCH ZARIADENÍ?

Prvý kvartál roka ešte nie je možné označiť za pravú „cyklistickú sezónu“ , avšak čísla zo sčítacích zariadení sú i tak priaznivé a my tak môžeme tvrdiť, že v bratislavskom regióne je bicykel naozaj obľúbeným dopravným prostriedkom.
Meranie sa konalo v mesiacoch január, február a marec. Jednotlivo si „posvietime“ na čísla k jednotlivým miestam.

CYKLOMOST SLOBODY

Počas uplynulých troch mesiacov, po moste prešlo spolu až 33 701 cyklistov, z čoho najväčšia frekvencia cyklistov na moste bola v mesiaci január.
V januári po moste prešlo spolu 12 401 cyklistov, vo februári 10 271 a v marci spolu 11 029 cyklistov. Najviac cyklistov prešlo po moste 28. 2. 2021 v počte 845. Priemerne sa po tomto moste prevezie denne približne 374 cyklistov.

ÚSEK V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI

Taktiež i pri tomto úseku sú evidované zaujímavé čísla, i keď oproti Cyklomostu slobody sú čísla o niečo nižšie. Spoločne za prvý kvartál prešlo úsekom 13 807 cyklistov s denným priemerom približne 153 cyklistov. Najfrekventovanejším dňom bola sobota a najviac cyklistov prešlo úsekom 27. 3. 2021 a to v počte 1 027 cyklistov.
Zaujímavé je, že pričom pri Cyklomoste Slobody bol najpočetnejší mesiac január, v Devínskej Novej Vsi bol tento mesiac s najnižším počtom cyklistov. V januári prešlo po úseku spolu 2 079 cyklistov, vo februári 3 330. Stúpajúca sa tendencia pokračovala a v marci tadiaľto prešlo až 8 398 cyklistov.

ÚSEK VO VYSOKEJ PRI MORAVE

Najnižší počet cyklistov bol zaznamenaný na úseku vo Vysokej pri Morave. Tu bolo prostredníctvom sčítacieho zariadenia za prvý kvartál 2021 zaznamenaných 4 060 cyklistov, s denným priemerom 45 cyklistov. V top dni, 27. 3. 2021, bolo zaznamenaných 291 prechádzajúcich cyklistov. Ako i u predchádzajúcich dvoch miestach, najviac cyklistov sa premáva po trase cez víkend, konkrétne v sobotu.
V januári tadiaľto prešlo spolu 961 cyklistov, vo februári sa počet o niečo znížil na 727 cyklistov. Vysoký nárast cyklistov zaznamenalo sčítacie zariadenie v marci, kedy úsekom prebicyklovalo 2 372 cyklistov.

Prezentované údaje si viete prehľadne prezrieť v priloženej tabuľke.

Zdroj dát: BRATISLAVA REGION TOURISM