Milí priatelia a nadšenci cykloturistiky, pripravili sme pre vás pokračovanie informačnej kampane „Céčka“ sú našou vizitkou. Dnes sa budeme zaoberať cykloturistickým značením, predstavíme jednotlivé prvky cykloorientácie.

Vo všeobecnosti, na Slovensku sú všetky cykloturistické trasy vyznačované podľa normy STN 01 8028, ktorú spracovalo SCK v roku 2000 a v roku 2014 pripravilo jej novelizáciu. V súčasnosti sa riadime pri vyznačovaní novelizovanou normou.

Typickým a základným prvkom cykloznačenia sú „maľované C-éčka“ červenej, modrej, zelenej alebo žltej farby na bielom podklade. Sú umiestňované na pevné zariadenia a objekty v teréne. Najčastejšie ich viete vidieť na priľahlých stromoch popri trase. Tam, kde sa „C“ nedá namaľovať, využívame nálepky alebo prípadné plechové „C“, ktoré vieme ľahko prichytiť napríklad na drevené stĺpy a podobne.

„C-éčka“ zaručujú orientáciu v neprehľadnom teréne a taktiež zaručujú priechodnosť trasy pri zničení cyklosmeroviek.

K základným prvkom cykloznačenia následne patria cyklosmerovky a cyklotabuľky. Tie sú umiestňované na cyklosmerovníky. Cyklosmerovníky sú typické žlté stĺpiky osadené popri cykloturistickej trasy na miestach, kde je sťažená orientácia.

Na cyklosmerovníky sú umiestnené tabuľky podľa vopred určenej postupnosti:

  - TABUĽKA MIESTNEHO NÁZVU – udáva miesto, kde sa cyklista práve nachádza. Pod názvom miesta je uvedený údaj o výškových metroch.
  - EMBLÉMOVÁ CYKLOTABUĽKA – grafické zvýraznenie trasy. Tieto tabuľky sa z pravidla využívajú pri cyklomagistrálach, prípadne pri významných regionálnych trasách.
  - VEĽKÉ CYKLOSMEROVKY – klasická cyklosmerovka s údajom kam trasa vedie. V prvom riadku tabuľky je uvedený názov najbližšieho smerovníka na trase i spolu s vzdialenosťou, v druhom riadku je uvedený koniec trasy, prípadne začiatok rovnako spolu so vzdialenosťou v kilometroch.
  - VÝZNAMOVÁ DOPLNKOVÁ TABUĽKA – doplnková súčasť cykloznačenia. Na danej tabuľke sú vymedzené pravidlá, ktoré je na trase potrebné rešpektovať a dodržiavať.
  - DONORSKÁ TABUĽKA
  – doplnková tabuľka, ktorá slúži na marketingové účely.

Taktiež v teréne môžete vidieť i tzv. malé cyklosmerovníky s malými cyklosmerovkami, ktorých účelom je zlepšiť orientáciu na miestach, kde nie je nevyhnutne potrebný veľký cyklosmerovník.

K ďalším prvkom cykloturistickej orientácie a cykloturistickej infraštruktúry radíme i veľkoplošné mapy, panely s označením pamiatok a zaujímavostí v okolí, odpočívadlá, cykloservisné stojany, nabíjacie stanice pre e-biky, stojany na bicykle a mnoho ďalšieho.

Sledujte nás web, ak máte záujem sa dozvedieť viac o našej činnosti. V nasledujúcom článku z kampane „Céčka“ sú našou vizitkou sa bude zaoberať rozdelením trás podľa farieb.