Sme veľmi radi, ak vás môžeme informovať o aktivitách našich regionálnych klubov a preto nás nesmierne teší aktivita nášho členského klubu SCK Humenné, ktorý sa v spolupráci s predajňou FUN BIKE v Humennom rozhodol usporiadať individuálnu výzva na segmente s aplikáciou STRAVA.

V SCK Humenné sú si vedomí, že aktuálna situácia nehrá do kariet hromadným podujatiam a preto sa rozhodli vytvoriť Humenskú virtuálnu cyklo ligu 2021. Výzva je pre všetkých, ktorý milujú pohyb na bicykli. Liga prebieha od 01.03.2021 do 31.12.2021 a pozostáva z 10 virtuálnych pretekov. Každý mesiac sa uskutočnia jedny preteky, ktoré budú zverejnené ako segment v aplikácii STRAVA ® v klube Cykloklub Humenné FUN BIKE int. Súťažné segmenty budú v vždy v Humennom, prípadne v blízkom okolí.

Propozície:

  - Pretekár musí byť zapísaný v Cykloklube Humenné FUN BIKE int. v aplikácii STRAVA ®.
  - Pretekár môže jazdu absolvovať v ľubovoľnom počte – do hodnotenia bude započítaný len jeden najlepší čas.
  - Jednotlivé jazdy musí pretekár vykonať individuálne (nie v skupinách).
  - Pretekár musí dodržiavať pravidlá fair play.
  - E-biky sú z pretekov vylúčené.
  - Pretekár môže absolvovať jednotlivé jazdy len v certifikovanej prilbe.
  - Pretekár svojou účasťou automaticky vyjadruje súhlas s pravidlami súťaže a zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov v tvare: meno a priezvisko a so zverejnením na internetovej a Facebookovej stránke SCK Humenné.
  - Pretekári do 18 rokov môžu preteky absolvovať len so súhlasom zákonného zástupcu, pretekári do 15 rokov môžu absolvovať preteky len v sprievode zákonného zástupcu.
  - Pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo.

Viac informácií o lige, jednotlivých trasách ako i o tom, čo môžete získať ak sa ligy zúčastníte sa dozviete na stránke SCK Humenné alebo v aplikácii STRAVA ® na profile Cykloklub Humenné FUN BIKE int.

Každomesačné výsledky ligy budú zverejnené na sociálnych sieťach SCK Humenné.

FB: @CykloklubHumenne
IG: @cykloklub_humenne