10. decembra 2020 sa uskutočnilo online úvodné stretnutie zúčastnených strán na projekte Interreg „Danube Cycle Plans“, na ktorom sa riešil aktuálny status cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku a možnosti ďalšieho rozvoja a udržateľného financovania.

Jedným z výstupov tohto online stretnutia je infografika „10 reasons why to promote cycling“ , ktorú vám prinášame v slovenskom preklade.

Frans Timmermans, výkonný miestopredseda Európskej komisie, povedal: „Jazda na bicykli je zo svojej podstaty tým najlepším spôsobom ako riešiť problémy so znečistením miest.“ Cieľom infografiky je poukázať na význam cyklistickej dopravy a jej prínosy pre každodenný život.