LESNÉ HOSPODÁRSTVO INOVEC: "Žiadame turistov, cyklistov a ostatných návštevníkov lesa, aby sa z dôvodu vlastnej bezpečnosti vyhli červenej cyklotrase a lokalitám Belice a Chmeľnice dňa 14.11.2020 v čase od 8:00 do 15:00 z dôvodu konania spoločnej poľovačky, schválenej Okresným úradom v Trenčíne, Pozemkovým a lesným odborom."