V roku 2018 otvoril Trenčiansky samosprávny kraj druhý 4,1 km dlhý úsek Vážskej cyklodopravnej trasy medzi mestom Púchov a obcou Nimnica. Jeho súčasťou je aj menší mostík ponad Nimnický potok. Na informačnej tabuli umiestnenej na severnom okraji mesta Púchov, v mieste kde začína vybudovaný úsek cyklotrasy, sa mimo iného píše: „Do pozornosti verejnosti dávame aj oceľový pozinkovaný mostík so špeciálnym protišmykovým povrchom.“ Tento parádny mostík však mal svojho jednoduchšieho predchodcu, ktorého história bola špecifická. Tento článoček preto slúži ako príspevok k histórii nielen tohto mosta, ale aj cykloturistiky a cyklodopravy v TSK. V rokoch 1999-2000 Slovenský cykloklub Piešťany a jeho pobočka Slovenský cykloklub Stará Turá v partnerstve s mestom Stará Turá a moravskou obcou Žítková v rámci bilaterálnej cezhraničnej spolupráce získali v rámci programu Phare Credo pre Slovensko veľmi významný hard projekt Cykloturistické a turistické trasy v pohraničí SR – ČR. Projekt mal viacero aktivít, z nich hlavnou bola legalizácia a vyznačenie viac ako 1600 km cykloturistických trás v pohraničí SR – ČR. Jednou z ďalších aktivít bola výstavba cyklomostíka na pravobrežnej Vážskej hrádzi pod Nosickou priehradou v mieste vtoku Nimnického potoka do Váhu. Pri značení Vážskej cyklotrasy v úseku Púchov Nimnica v rokoch 1999-2000 sa dalo jazdiť na bicykli už vtedy po existujúcej spevnenej Vážskej hrádzi. Problémovým úsekom však bolo na tejto hrádzi chýbajúce premostenie 17 m dlhého úseku v mieste vtoku Nimnického potoka do Váhu. V tomto mieste schádzali cyklisti (a vzápätí vychádzali späť) z hrádze na cestu II/507, čím sa vystavovali nebezpečenstvu pri premávke áut na tejto ceste.
Preto investor a hlavní nositelia projektu Slovenský cykloklub Stará Turá a Piešťany tu postavili v roku 2000 nový cyklomost, ktorý toto nebezpečné miesto odstránil. Projekt mosta hradil SCK z vlastného vkladu, most postavila firma PHS Bratislava (fotografie 02 – 06 sú zo stavby mosta). Náklady na stavbu mosta v rámci rozpočtu boli 18 135 Eur, z čoho bolo 12 953 Eur príspevok EÚ a 5 182 Eur tvoril vlastný vklad. Následne na moste boli osadené vtedajšími štatutármi investora (Peter Ištoňa a Juraj Hlatký) aj tabule označenia Vážskej cyklomagistrály.
Kolaudácia a slávnostné otvorenie mosta prebehlo v utorok 18. apríla 2000, za účasti zástupcu Delegácie Európskej komisie, Úradu vlády a Okresného úradu v Púchove.
Udržateľnosť projektu bola vtedy 10 rokov. Slovenský cykloklub na moste v nasledujúcich rokoch vykonal 2 opravy. Most potom slúžil cyklistom  skoro 18 rokov. Až v roku 2018 pri zásadnom rozšírení hrádze v tomto úseku a vybudovaní novej cyklotrasy, ktorú realizoval TSK, po vzájomnej dohode bol starý mostík odstránený a nahradený novým moderným cyklomostíkom.
Zo starého zostali iba spodné časti nosných pilierov. Čím bol teda tento cyklomostík špecifický? Tým, že investičnú stavbu realizovali vďaka podpore EÚ občianske združenia! To bolo ojedinelé už v dobe jeho vzniku a dnes je to už takmer nemysliteľné.