Výstavba medzinárodnej cyklotrasy v rámci projektu Na bicykli po stopách histórie každým dňom napreduje. Okrem asfaltovania prvých úsekov cyklotrasy, pokračuje aj budovanie konštrukčných vrstiev, osádzanie lávok či práce na osvetlení časti cyklotrasy.

Do dnešného dňa sa na cyklotrase zrealizovali práce spojené s budovaním konštrukčných vrstiev v časti od mesta Trenčín až popod diaľnicu. So samotným asfaltovaním prvých kilometrov sa začalo koncom minulého týždňa. „Prvá asfaltová vrstva bola položená na úseku dlhom približne 1,5 kilometra. Asfaltovanie cyklotrasy bude pokračovať v najbližších dňoch, v závislosti od poveternostných podmienok. V minulom týždni zhotoviteľ stavby osadil lávku cez rieku Vlára, v súčasnosti na nej prebiehajú dokončovacie práce,“ priblížila práce na cyklotrase Katarína Holá z Odboru regionálneho rozvoja Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. V tomto mesiaci budú práce pokračovať realizáciou konštrukčných vrstiev na časti cyklotrasy, ktorá vedie po hrádzi. Osadená bude aj ďalšia lávka cez vodný tok Súčanka.

Výstavbu novej cyklotrasy realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s mestom Brumov-Bylnice v rámci spoločného cezhraničného projektu Na bicykli po stopách histórie, ktorý je spolufinancovaný z operačného programu Interreg V-A SK-CZ.