Trnavský samosprávny kraj zorganizoval workshop k rozvoju cyklodopravy a cykloturistiky na ktorom nechýbal ani Slovenský cykloklub. Diskusii sa zúčastnili zástupcovia tretieho sektora, niektorých samospráv či OOCR. Diskutovali sa hlavne o nových projektoch, spoluprácach kraja s ďalšími organizáciami, či o rozvoji cyklistiky na území kraja. S prezentáciou vystúpil predseda SCK Michal Hlatký či Marián Kasala z SCK Bicyglo Trnava.