Preto po pilotných cykloportáloch v Žilinskom a Trenčianskom kraji vďaka projektu „Publicita cykloturistických trás v pohraničí SR – ČR" pribudol aj cykloportál prezentujúci cykloturistické trasy v Trnavskom kraji a trasy v priľahlom českom pohraničí. Vďaka projektu sa umiestnilo pre široké spektrum jednotlivcov i organizácií prvých 29 cykloturistických trás z toho 26 v dĺžke 401,94 km na Slovensku a 3 s dĺžkou 60,12 km v Českej republike. Postupne budú na portáli pribúdať ďalšie cykloturistické trasy.
Pri každej cyklotrase sú popísané jej technické údaje – farba, evidenčné číslo, dĺžka, prevýšenie, určenie a náročnosť, je pri nej mapka, výškový profil a textový popis. Pri každej cyklotrase sú aj ilustračné fotografie a voľne sťahovateľný GPS track vo formáte *gpx.

Adresa na webe je: tt.cykloportal.sk

Projekt bol relizovaný ako mikroprojekt Slovenským cykloklubom v partnerstve s občianskym združením Jurkovičův svět a bol podporený v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 z Fondu mikroprojektov spolufinancovaného Európskou úniou.