V uplynulom roku bola na podnet mesta Poprad obnovená činnosť Slovenského cykloklubu Poprad na čele s Milanom Garčárom a Františkom Majchrovičom. V mene SCK sa chceme mestu Poprad, pod vedením primátora Jozefa Švagerka, veľmi pekne poďakovať za podporu klubu, spoluprácu a finančnú pomoc, ktorú poskytujú klubu na obnovenie činnosti.