V tomto mojom príspevku chcem napísať niekoľko slov o turistickom značení v Levočských vrchoch.

Keď sa k 31. decembru 2010 zrušil v Levočských vrchoch Vojenský obvod Javorina, mal som už pripravený zámer, kadiaľ budú viesť nové cyklotrasy a pešie chodníky. Vojenský obvod Javorina bol zriadený v roku 1952. Obyvatelia štyroch obcí, ktoré sa tu nachádzali, boli z nich proti svojej vôli násilne vysťahovaní a všetky objekty boli asanované. Boli to obcí Ruskinovce, Dvorce, Ľubické Kúpele na Spiši a obce Blažov na šarišskej strane. Po roku 1989 všetci bývalí majitelia, resp. ich dedičia, spĺňali reštitučné nároky aspoň na vrátenie pozemkov, keďže budovy už nestáli. A začali sa pre nich dlhé obštrukcie, ktoré k dnešnému dňu stále nie sú ukončené.

Tým, že sa zrušil Vojenský obvod Javorina, navrhoval som niektoré komunikácie využiť na cyklotrasy. Všetky samosprávy, príslušné štátne správy s mojim návrhom súhlasili. Len ako všade, aj tu som narazil na odpor poľovných združení, hlavne VLaM. Ich členovia boli dlhé roky zvyknutí, že im tu pri poľovačkách nik nechodí a môžu si „tu robiť čo chcú“. A zrazu im tu prídu nejakí cykloturisti, ktorí im vyplašia zver, budú hluční, budú im brániť v poľovačke atď. Aj napriek tomu sa mi podarilo na území Levočských vrchov v časti, kde bol vojenský priestor, vyznačiť takmer 123,7 kilometrov cyklotrás a 44,8 kilometrov peších chodníkov.

Na začiatku samotné značenie financovali jednotlivé samosprávy, cez ktorých územia trasy prechádzali. Na úplnom začiatku to boli mesta Levoča a Stará Ľubovňa a obce Ľubica, Tvarožná, Nová Ľubovňa a Jakubany. S odstupom dvoch, troch rokov sa na vybraných križovatkách trás dobudovala aj drobná infraštruktúra a to prístrešky, mapy, niektoré kovové smerovníky sa nahradili peknými drevenými a namontovali sme takmer 50 fotosmeroviek. Prístrešky na území katastra Levoče financovali Lesy mesta Levoča s.r.o, mapy na drevených stojanoch, drevené smerovníky a fotosmerovky boli financované cez projekt MAS Lev Levoča. Po vzniku oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu obnova niektorých trás aj s výrobou TMN a smeroviek boli financované cez OO CR Tatry – Spiš – Pieniny a KOCR Severovýchod.

Tu je opis cyklotrás ktoré vedú cez bývalý vojenský priestor. Všetky boli vyznačené po roku 2011:
1/ trasa č. 2889: Hrby – Pamätník SNP - Vinná – Levočský Václavák – vysoká pec - Jakubany – Nová Ľubovňa - Stará Ľubovňa, dĺžka 35,8 km,
Prechádza z juhu na sever naprieč Levočskými vrchmi. Z mnohých miest sú nádherné výhľady na široké okolie. V Jakubanskej časti prechádza okolo zrekonštruovanej vysokej pece. Celá trasa vedie po komunikácií s pomerne dobrým penetračným povrchom.

2/ trasa 2894: Spišská Belá – Krížová Ves – Zlatná, rybník – Pod Ľubickým kopcom – Zaľubica, časť Pod lesom, dĺžka 16 km
Výhodná trasa spájajúca Spišskú Belú so západným okrajom bývalého vojenského obvodu. V časti Zaľubica sa pripája na trasu 5886. Jej väčšia časť vedie po lesných cestách bez spevneného povrchu.

3/ trasa 5885: Tvarožná – Sedlo pod Krížovým vrchom – Gehuľa – Kozí hrb - Dvorčanka, lúka – Pamätník SNP, dĺžka 18,5 km
Náročná trasa prechádzajúca z obce Tvarožná nachádzajúca sa v juhozápadnej časti pohoria s centrálnou časťou. Vedie cez bývalú protileteckú strelnicu a okolo miest kde stáli v minulosti turistické chaty. Do bývalej obce Dvorce krátka zachádzka. Pri pamätníku SNP sa napája na trasu č. 2889. Spočiatku vedie po štátnej ceste, potom už po dobrých lesných cestách spevnených makadamom.

4/ trasa č. 5886 Ľubica – Ľubické kúpele – bývalý tankodrom – Kotenhag – Levočský Václavák, dĺžka 18,7 km
Spája západnú časť pohoria s centrálnou časťou. V Ľubických Kúpeľoch je možné ešte vidieť zvyšky starého cintorína. Spočiatku asfalt, potom penetračný povrch komunikácie. Na Václaváku sa pripája na trasu č. 2889.

5/ trasa č. 8906: Levočská dolina, rampa – Sedlo pod Krížovým vrchom – Ruskinovce – Zaľubica, časť Pod lesom, dĺžka 14 km
Trasa spája južnú a juhozápadnú časť pohoria. Prechádza cez bývalú obec Ruskinovce. Do bývalej obce Dvorce krátka zachádzka. Prvá časť trasy má makadamový povrch, druhá časť dobrý asfalt. V Sedle pod Krížovým vrchom križuje trasu č. 5885, v Zaľubici trasu č. 5886.

6/ trasa č. 8907: Levočská dolina, osada – Kozí hrb, dĺžka 5,7 km
Krátka spojka spájajúca osadu Levočská Dolina s trasou č. 5885. Celý úsek trasy je spevnený makadamom.

7/ trasa č. 8709: Kotenhag - Vinná, poľ. chata, dĺžka 8,6 km,
Veľmi dobrý asfaltový povrch komunikácie, vrchná časť pomerne náročný výstup k poľovníckej chate Vinná. Tu sa pripája na trasu č. 2889.


Ernest Rusnák