Ak sa vám páčia aktivity spojené s cykloturistikou a cykloturistickým značením, radi bicyklujete a chceli by ste prispieť svojou troškou, venovať 2 %, je ideálna možnosť. Postup je veľmi jednoduchý.

Ak ste zamestnanec, stiahnite si tlačivo – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2016, nechajte si ho potvrdiť u vašej mzdovej účtovníčky. Pripravte si aj druhé tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní 2 %, predvyplnené sú údaje o SCK, doplníte tie Vaše. Spolu ich musíte doručiť na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska do 30. apríla. Ak si podávate daňové priznanie sami ako fyzická osoba alebo podnikateľ, stačí v oddieli XII. daňového priznania v časti – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO doplniť údaje o Slovenskom cykloklube, podať ho musíte do 31. marca. Ak si podávate daňové priznanie sami ako právnická osoba, stačí v časti IV. daňového priznania v časti – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov PO doplniť údaje o Slovenskom cykloklube. Podať ho musíte do 31. marca.

Dôležité údaje o prijímateľovi:

IČO: 34009388

právna forma: občianske združenie Slovenský cykloklub

Námestie slobody 6

921 01 Piešťany

Ďakujeme

Michal Hlatký

predseda SCK