K lídrom patrí Trnavský samosprávny kraj. Medzi priority klastra patrí i cykloturistika, jej rozvoj a propagácia. Predseda SCK Michal Hlatký sa stal zároveň aj členom pracovnej skupiny pre oblasť cyklo na území Klastra. Prvou aktivitou v roku 2016 bude obnova cykloturistických trás na území klastra. Do budúcnosti sa plánuje množstvo aktivít súvisiacich s celou cyklo oblasťou.