Ako aj pri predchádzajúcich portáloch sa jedná o povolené a vyznačené cykloturistické trasy v rámci kraja, ktoré majú pridelené evidenčné číslo a sú evidované v národnom registri.

Každá trasa bude obsahovať krátky popis, základné parametre, fotografie z trasy a samozrejme gpx track na stiahnutie. Každá trasa je zameraná priamo v teréne s aktuálnosťou ku koncu roka 2016.