Aktuálne však prebiehajú stavebné práce pri VD Kráľová (úsek Váhovce - VD Kráľová). Cykloturistom odporúčame, aby sa tomuto úseku vyhli, nakoľko je tu
zvýšený pohyb ťažkej techniky. Vstup na hrádzu je teda na vlastné riziko. Stavebné práce by mali byť ukončené do začiatku októbra 2015.


Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.